ATHE - Awards for training and higher education

Awards For Training And Higher Education là một tổ chức được thành lập tại Anh Quốc và được OFQUAL, tổ chức trực thuộc Chính phủ Anh, công nhận. ATHE Centre liên kết với nhiều trường đại học tại Anh Quốc và Úc để cung cấp và công nhận các chương trình liên thông đại học, liên thông thạc sĩ quốc tế ở nhiều lĩnh vực khác nhau như quản trị kinh doanh, khách sạn du lịch, công nghệ thông tin... Học viên có chứng chỉ liên thông của ATHE Centre có thể được xét tuyển vào các trường đại học theo hệ đại học hoặc thạc sĩ; và được tiết kiệm lên đến một nửa quá trình học thực tế. 

  • ATHE Centre cung cấp chương trình foundation (chuẩn bị vào đại học Anh Quốc), liên thông đại học, liên thông thạc sĩ
  • Các ngành học bao gồm quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin, du lịch, khách sạn, luật...
  • Một số trường đại học tiêu biểu đang hợp tác với ATHE Centre như Đại học Northanpton, Đại học Anglia Ruskin, London School of Business and Management, Đại học Bolton, Đại học Birmingham City University, Southampton Solent University…

 

 

3 khóa học

Liên thông Đại học quốc tế Quản trị kinh doanh (L4/5 Business Management)

Chương trình Liên thông Đại học Quốc tế chuyên ngành quản trị kinh doanh (L4/5 Business Management) bao gồm 10 học phần tương đương với 240 tín chỉ, chia theo hai cấp bậc Level 4 và Level 5, mỗi cấp bậc bao gồm 5 học phần. Sau khi hoàn thành chương trình, học viên được xét tuyển liên thông trực tiếp và chỉ cần học thêm từ 1-2 năm qua hình thức du học trực tiếp hoặc tiếp tục học trực tuyến với sự hỗ trợ từ Mana Online Business School để được cấp bằng đại học.

Liên thông thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) quốc tế Level 6 (L6 Business and Administrative Management)

Chương trình Liên thông Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh (MBA) quốc tế Level 6 bao gồm 10 học phần tương đương với 120 tín chỉ. Sau khi hoàn thành chương trình, học viên được xét tuyển liên thông trực tiếp và chỉ cần học thêm 120 tín chỉ hoặc học viên có thể học tiếp chương trình L7 Business Management của Mana Online Business School.

Liên thông thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) quốc tế Level 7 (L7 Strategic Management)

Chương trình Liên thông Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh (MBA) quốc tế Level 7 bao gồm 30 học phần tương đương với 120 tín chỉ. Sau khi hoàn thành chương trình, học viên được xét tuyển liên thông trực tiếp và chỉ cần học thêm 60 tín chỉ hoặc hoàn thành khóa luận để nhận bằng MBA được cấp bởi các trường đại học liên kết với ATHE Centre. Học viên có thể hoàn thành tiếp qua hình thức du học hoặc học trực tuyến.

Đăng ký nhận tư vấn

Bộ phận chăm sóc khách hàng của MANA Business School sẽ liên lạc sớm với bạn để tư vấn về khóa học (mức phí tư vấn là 0đ).