Liên thông Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh (MBA) Quốc Tế

Chương trình liên thông thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) quốc tế được ATHE Centre (https://athe.co.uk/) chứng nhận và cấp bằng, học viên học tại Việt Nam 6 tháng - 1 năm và liên thông trực tiếp đến các trường đại học hàng đầu Anh Quốc, học thêm 3-6 tháng hoặc học từ xa để nhận bằng MBA từ trường đại học tại Anh và nhiều trường đại học khác.

2 khóa học

Liên thông thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) quốc tế Level 6 (L6 Business and Administrative Management)

Chương trình Liên thông Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh (MBA) quốc tế Level 6 bao gồm 10 học phần tương đương với 120 tín chỉ. Sau khi hoàn thành chương trình, học viên được xét tuyển liên thông trực tiếp và chỉ cần học thêm 120 tín chỉ hoặc học viên có thể học tiếp chương trình L7 Business Management của Mana Online Business School.

Liên thông thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) quốc tế Level 7 (L7 Strategic Management)

Chương trình Liên thông Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh (MBA) quốc tế Level 7 bao gồm 30 học phần tương đương với 120 tín chỉ. Sau khi hoàn thành chương trình, học viên được xét tuyển liên thông trực tiếp và chỉ cần học thêm 60 tín chỉ hoặc hoàn thành khóa luận để nhận bằng MBA được cấp bởi các trường đại học liên kết với ATHE Centre. Học viên có thể hoàn thành tiếp qua hình thức du học hoặc học trực tuyến.

Đăng ký nhận tư vấn

Bộ phận chăm sóc khách hàng của MANA Business School sẽ liên lạc sớm với bạn để tư vấn về khóa học (mức phí tư vấn là 0đ).