Liên thông Đại học Quốc tế (Top-up bachelor)

Mana Online Business School kết hợp cùng ATHE Centre triển khai chương trình liên thông đại học quốc tế tại Việt Nam chuyên ngành Quản trị kinh doanh (Business Management). Với chương trình liên thông trực tuyến này (top - up degree), học viên tại Mana Online Business School có thể:

1. Học 1-2 năm đầu đại học tại Việt Nam theo giáo trình chuẩn quốc tế

2. Cung cấp đầy đủ kiến thức theo chuẩn giáo dục đại học Anh Quốc

3. Chuẩn bị trước nền tảng cần thiết khi đi du học

4. Tự động liên thông vào các trường Đại Học đối tác của ATHE tại Anh, Úc và các nước khác qua hình thức học campus hoặc học trực tuyến

5. Giảm bớt 1-2 năm học tại Anh, tiết kiệm 1/2 chi phí Với sự hỗ trợ từ Mana Online Business School, học viên có thể: 1. Học mọi lúc mọi nơi 2. Cố vấn học tập hỗ trợ 1 kèm 1 3. Tư vấn liên thông các trường đại học. Chương trình liên thông đại học có hai cấp bậc Level 4 và Level 5; tương đương với chứng chỉ liên thông Level 4 và Level 5. Tùy vào cấp bậc, thời gian học thêm tại Anh và trường đại học quốc tế sẽ được điều chỉnh giảm phù hợp

1 khóa học

Liên thông Đại học quốc tế Quản trị kinh doanh (L4/5 Business Management)

Chương trình Liên thông Đại học Quốc tế chuyên ngành quản trị kinh doanh (L4/5 Business Management) bao gồm 10 học phần tương đương với 240 tín chỉ, chia theo hai cấp bậc Level 4 và Level 5, mỗi cấp bậc bao gồm 5 học phần. Sau khi hoàn thành chương trình, học viên được xét tuyển liên thông trực tiếp và chỉ cần học thêm từ 1-2 năm qua hình thức du học trực tiếp hoặc tiếp tục học trực tuyến với sự hỗ trợ từ Mana Online Business School để được cấp bằng đại học.

Đăng ký nhận tư vấn

Bộ phận chăm sóc khách hàng của MANA Business School sẽ liên lạc sớm với bạn để tư vấn về khóa học (mức phí tư vấn là 0đ).