Đào tạo kỹ năng ngắn hạn

  • Chương trình đào tạo từ 1-3 tháng rèn luyện đa dạng các kỹ năng
  • Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thuyết phục...
  • Học từ các chuyên gia hàng đầu trong nước
0 khóa học
Đăng ký nhận tư vấn

Bộ phận chăm sóc khách hàng của MANA Business School sẽ liên lạc sớm với bạn để tư vấn về khóa học (mức phí tư vấn là 0đ).