Mana Online Business School là đơn vị đào tạo các chương trình Quốc tế tại Việt Nam. Với các chương trình đào tạo đa ngành trên nàng tảng trực tuyến, tập trung vào các nhóm ngành khoa học ứng dụng như : Marketing, Quản trị kinh doanh, Quản trị nhà hàng khách sạn, Quản trị dự án và vận hành, Tài chính ...và hàng trăm các khóa học kỹ năng mềm cần thiết giúp làm việc hiệu quả, thăng tiến sự nghiệp trong tương lai
Học tại Mana Online Business School:
  • 1Sẽ có cố vấn học tập 1-1
  • 2Cơ hội ứng dụng kiến thức đã học vào thực tế
  • 3Hoàn toàn có thể làm chủ thời gian và tốc độ học
  • 4Tiết kiệm chi phí
Sứ mệnh của Mana Online Business School là sử dụng tri thức và giáo dục để xây dựng nguồn nhân lực mang tầm vóc quốc tế, sẵn sàng cho tốc độ hội nhập và phát triển nhanh chóng.
Hiện nay Mana Online Business School đang triển khai các chương trình học nhận chứng chỉ, chứng nhận trong nước và quốc tế như : Chứng chỉ Kinh doanh Chuyên nghiệp của Hiệp hội Kinh doanh Quốc tế, Hoa Kỳ (IBTA - International Business Training Association),MBA ,Đại Học, Cao Đẳng, Chứng nhận đào tạo chuyên nghiệp được cấp bởi các trường, trung tâm đào tạo uy tín tại US & UK.