Sales (Bán hàng)

  • Trang bị kiến thức từ căn bản đến nâng cao về Sales
  • Lên kế hoạch bán hàng, chiến lược bán hàng
  • Giám sát và quản lý đội ngũ bán hàng
1 khóa học

Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp ( CBP™ Sales )

Chương trình “Đào tạo kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp” sẽ cung cấp và rèn luyện cho bạn: Kỹ năng về chiến lược, quy trình và động lực bán hàng. Chương trình “Đào tạo kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp” sẽ là câu trả lời cho quá trình phấn đấu của bạn. Giúp bạn đánh giá bản thân, trang bị thêm những công cụ hiệu quả phục vụ cho công việc bán hàng.

Đăng ký nhận tư vấn

Bộ phận chăm sóc khách hàng của MANA Business School sẽ liên lạc sớm với bạn để tư vấn về khóa học (mức phí tư vấn là 0đ).