Quản trị kinh doanh

  • Các chương trình rèn luyện kiến thức quản trị và kỹ năng quản lý.
  • Nhận bằng cấp/ chứng chỉ quốc tế
  • Phù hợp với người đi làm và các cấp quản lý
9 khóa học

Kỹ năng lãnh đạo hiệu quả theo tiêu chuẩn quốc tế ( CBP™ Leadership )

Chương trình “Đào tạo kỹ năng lãnh đạo hiệu quả” sẽ cung cấp và rèn luyện cho bạn đầy đủ các kiến thức và kỹ năng tổ chức, xây dựng đội nhóm hiệu quả.

Đào tạo quản lý cấp trung ( CBP Executive )

Chương trình “Đào tạo quản lý cấp trung” của MANA business school sẽ cung cấp và rèn luyện: Đầy đủ các kiến thức quản lý, kinh doanh. Hiểu được vai trò, trách nhiệm của nhà quản lý. Phát triển kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức sắp xếp công việc hiệu quả. Có kỹ năng giải quyết và quản lý xung đột trong tổ chức. Động viên và gia tăng năng lực cho nhân viên dưới quyền, phát triển đội ngũ thành công. Kỹ năng cần có khác như giao tiếp trong kinh doanh, đàm phán.

Chứng chỉ CBPe Quản lý kinh doanh ( CBP Master Executive Business Management )

Chứng chỉ CBPe Quản lý kinh doanh: Chứng nhận các kỹ năng kinh doanh chuyên nghiệp trong lĩnh vực Quản lý kinh doanh. Phát triển nghề nghiệp, phát triển kỹ năng quản lý một cách chuyên nghiệp. Phấn đấu lên vị trí trưởng phòng Kinh doanh.

Đào tạo Giám Đốc Điều Hành (CEO)

Chương trình Đào tạo Giám Đốc Điều Hành (CEO) sẽ giúp các anh chị: Hoạch định chiến lược kinh doanh đúng đắn. Quản trị vận hành hiệu quả, gia tăng năng suất, giảm thiểu chi phí. Thấu hiểu khách hàng, xây dựng thương hiệu, gia tăng lòng trung thành. Quản trị tài chính, kế toán nhằm tiết kiệm chi phí

Quản trị tài chính doanh nghiệp hiệu quả ( Introduction to corporate finance )

Chương trình Quản trị tài chính doanh nghiệp hiệu quả sẽ giúp các anh/chị: Nắm vững các lý thuyết tài chính doanh nghiệp.Hiểu và vận dụng các cách dự phóng dòng tiền, tính tỷ suất lợi nhuận vào phân bổ nguồn vốn, thẩm định dự án và các hình thức huy động vốn và cách lựa chọn nguồn vốn

Kế toán quản trị cho lãnh đạo ( Introduction to financial accounting )

Chương trình Kế toán quản trị cho lãnh đạo sẽ giúp các anh/chị : Hiểu về nguyên tắc, nguyên lý kế toán trong doanh nghiệp. Nắm vững cách xây dựng đội ngũ kế toán, và ứng dụng kế toán vào phân tích hoạt động, tối ưu vận hành và dòng tiền.

Liên thông Đại học quốc tế Quản trị kinh doanh (L4/5 Business Management)

Chương trình Liên thông Đại học Quốc tế chuyên ngành quản trị kinh doanh (L4/5 Business Management) bao gồm 10 học phần tương đương với 240 tín chỉ, chia theo hai cấp bậc Level 4 và Level 5, mỗi cấp bậc bao gồm 5 học phần. Sau khi hoàn thành chương trình, học viên được xét tuyển liên thông trực tiếp và chỉ cần học thêm từ 1-2 năm qua hình thức du học trực tiếp hoặc tiếp tục học trực tuyến với sự hỗ trợ từ Mana Online Business School để được cấp bằng đại học.

Liên thông thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) quốc tế Level 6 (L6 Business and Administrative Management)

Chương trình Liên thông Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh (MBA) quốc tế Level 6 bao gồm 10 học phần tương đương với 120 tín chỉ. Sau khi hoàn thành chương trình, học viên được xét tuyển liên thông trực tiếp và chỉ cần học thêm 120 tín chỉ hoặc học viên có thể học tiếp chương trình L7 Business Management của Mana Online Business School.

Liên thông thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) quốc tế Level 7 (L7 Strategic Management)

Chương trình Liên thông Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh (MBA) quốc tế Level 7 bao gồm 30 học phần tương đương với 120 tín chỉ. Sau khi hoàn thành chương trình, học viên được xét tuyển liên thông trực tiếp và chỉ cần học thêm 60 tín chỉ hoặc hoàn thành khóa luận để nhận bằng MBA được cấp bởi các trường đại học liên kết với ATHE Centre. Học viên có thể hoàn thành tiếp qua hình thức du học hoặc học trực tuyến.

Đăng ký nhận tư vấn

Bộ phận chăm sóc khách hàng của MANA Business School sẽ liên lạc sớm với bạn để tư vấn về khóa học (mức phí tư vấn là 0đ).