Quản trị dự án và vận hành

  • Các chương trình lên kế hoạch, quản trị và triển khai dự án
  • Các chương trình vận hành dự án và doanh nghiệp hiệu quả
  • Phù hợp với người đi làm và các cấp quản lý
6 khóa học

Hoạch định dự án hiệu quả trong 6 tuần

Khóa học mang lại những kiến thức về quản lí phạm vi, nguồn nhân lực, các bên liên quan có ảnh hưởng trực tiếp đến dự án nhằm đảm bảo các dự án của bạn được hoàn thành đúng hạn với chi phí hợp lý. Bạn sẽ có một lượng kiến thức quản lý dự án mang tính thực tiễn cao và có thể áp dụng ngay để quản lý các dự án một cách hiệu quả.

Quản lý thời gian và dự toán ngân sách dự án ( Budgeting and Scheduling Projects )

Một dự án có kế hoạch về ngân sách và thời gian tốt sẽ giúp dự án thành công hơn. Khóa học giúp bạn: Nắm rõ được cách quản lý ngân sách dự án để hạn chế chi phí phát sinh không cần thiết cho dự án. Lập kế hoạch thời gian chi tiết đảm bảo đúng thời hạn của dự án.

Chứng chỉ CBP™ Quản lý dự án ( CBP Master Executive Project management )

Chứng chỉ CBP™ Quản lý dự án: Trang bị các nghiệp vụ kinh doanh với phương pháp hàng đầu và thực hành trong lĩnh vực Quản lý dự án. Chứng nhận các kỹ năng kinh doanh chuyên nghiệp trong lĩnh vực Quản lý dự án. Phấn đấu lên vị trí Project Management (Đặc biệt trong các công ty có vốn đầu tư nước ngoài).

Quản trị và tối ưu vận hành ( Introduction to operations management )

Chương trình Quản trị và tối ưu vận hành sẽ giúp các anh/chị : Trang bị đầy đủ kiến thức để phân tích, cải thiện quy trình kinh doanh dịch vụ hoặc sản xuất nhằm tăng năng suất và cải thiện chất lượng dịch vụ. Đồng thời nắm vững cách thức tổ chức bộ máy hoạt động hiệu quả cho nhà quản lý

Kiểm tra khả năng quản lý (Project Management Capstone)

Hiện nay, trong thời kỳ hội nhập, doanh nghiệp luôn phải tiến hành những dự án nhằm mở rộng quy mô và tăng cường năng lực cạnh tranh. Các kiến thức về Quản trị dự án có thể giúp bạn nâng cao hiệu quả công việc hiện tại cũng như dễ dàng tiếp cận các nhu cầu thăng tiến.Mỗi dự án cụ thể sẽ có những yêu cầu và ràng buộc nhất định đòi hỏi nhà quản lý dự án cần phải xác định thứ tự ưu tiên giữa các yêu cầu.

Quản trị rủi ro trong dự án ( Managing Project Risks and Changes )

Đối mặt và xử lý những vấn đề phát sinh là một kỹ năng quan trọng vô cùng cần thiết của nhà quản lý, khóa học đem đến cho bạn: Cách thức quản lý rủi ro của dự án một cách hiệu quả. Hiểu rõ, có khả năng đối mặt, giải quyết những phát sinh bất ngờ của dự án. Nắm rõ và có thể thực hành các yếu tố cần thiết để đo lường và làm báo cáo về phạm vi dự án, tiến độ và hiệu suất chi phí.

Đăng ký nhận tư vấn

Bộ phận chăm sóc khách hàng của MANA Business School sẽ liên lạc sớm với bạn để tư vấn về khóa học (mức phí tư vấn là 0đ).