Kỹ năng mềm

  • Hoàn thiện những kỹ năng mềm cần thiết giúp làm việc hiệu quả, thăng tiến trong sự nghiệp, thành công nhanh hơn.
  • Tích hợp nhiều kỹ năng cần thiết và vô cùng quan trọng trong môi trường làm việc, sống và học tập hiện nay.
  • Học cùng các chuyên gia hàng đầu trong mọi lĩnh vực.
2 khóa học

Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh theo tiêu chuẩn CBP (CBP™ Business Communication)

Chương trình Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh theo tiêu chuẩn quốc tế (Chứng chỉ CBP) do Mana Online Business School xây dựng dựa trên giao trình gốc của Hiệp hội Đào tạo Kinh doanh Quốc tế (International Business Training Association) sẽ trang bị cho bạn toàn diện các kỹ năng cần thiết để giao tiếp trong kinh doanh bao gồm giao tiếp ngôn từ, giao tiếp phi ngôn từ, kỹ năng viết trong kinh doanh và kỹ năng thuyết trình. Sau chương trình học, bạn sẽ tham gia kì thi của IBTA để đạt chứng chỉ CBP, là một thước đo chứng minh kỹ năng giao tiếp của bạn. Chứng chỉ CBP được công nhận toàn cầu tại các tập đoàn lớn như Adidas, Nike, Motorola...

Các nghi thức giao tiếp trong kinh doanh ( CBP™ Business Etiquette )

Chương trình “Đào tạo các nghi thức giao tiếp trong kinh doanh” của MANA business school : Giúp người học tự nhìn nhận, đánh giá và hoàn thiện khả năng giao tiếp. Nâng cao kỹ năng giao tiếp cần thiết trong kinh doanh. Làm chủ tình huống và đạt thành công trong công việc.

Đăng ký nhận tư vấn

Bộ phận chăm sóc khách hàng của MANA Business School sẽ liên lạc sớm với bạn để tư vấn về khóa học (mức phí tư vấn là 0đ).