Khác

Các khóa học rèn luyện kiến thức chuyên môn, kỹ năng chuyên ngành theo tiêu chuẩn quốc tế khác

2 khóa học

Chứng chỉ CBPe Công nghệ Tin học ( CBP Master Executive Computer Technology )

Chứng chỉ CBP™ Công nghệ tin học: Cung cấp các kiến thức và kỹ năng quan trọng về tin học. Kiến thức công nghệ về ứng dụng máy tính, mạng, Internet, thương mại điện tử, bảo mật,...

Chứng chỉ CBPe Du lịch và Khách sạn ( CBP Master Executive Tourism and Hospitality )

Chứng chỉ CBP™ Du lịch và Khách sạn: Cung cấp khái niệm và kỹ năng cần thiết cho việc phát triển, vận hành và duy trì ngành công nghiệp du lịch.Cách lên kế hoạch và thực hiện dự án du lịch có lợi nhuận.Bảo đảm các dự án du lịch không chỉ thành công tức thời mà còn được duy trì hoạt động lâu dài.

Đăng ký nhận tư vấn

Bộ phận chăm sóc khách hàng của MANA Business School sẽ liên lạc sớm với bạn để tư vấn về khóa học (mức phí tư vấn là 0đ).