Dịch vụ chăm sóc khách hàng

  • Kỹ năng chăm sóc khách hàng
  • Chiến lược hậu mãi
  • Điều hành khủng hoảng
1 khóa học

Kỹ năng chăm sóc và thấu hiểu khách hàng theo tiêu chuẩn CBP ( CBP™ Customer Services )

Chương trình “Đào tạo kỹ năng chăm sóc và thấu hiểu khách hàng” của MANA business school sẽ cung cấp :Nền tảng dịch vụ chăm sóc khách hàng chất lượng cao, Cách thức tập trung xây dựng mối quan hệ khách hàng lâu dài, Áp dụng nhiều tình huống tương tác và thực nghiệm, Phát triển các kỹ năng chăm sóc khách hàng để mang lại dịch vụ xuất sắc cho khách hàng.

Đăng ký nhận tư vấn

Bộ phận chăm sóc khách hàng của MANA Business School sẽ liên lạc sớm với bạn để tư vấn về khóa học (mức phí tư vấn là 0đ).