Bán hàng và dịch vụ khách hàng

  • Chương trình học rèn luyên kỹ năng bán hàng, thuyết phục
  • Chương trình rèn luyện kỹ năng chăm sóc, duy trì mối quan hệ với khách hàng
  • Phù hợp với sinh viên, người đi làm và các cấp quản lý
2 khóa học

Kỹ năng chăm sóc và thấu hiểu khách hàng theo tiêu chuẩn CBP ( CBP™ Customer Services )

Chương trình “Đào tạo kỹ năng chăm sóc và thấu hiểu khách hàng” của MANA business school sẽ cung cấp :Nền tảng dịch vụ chăm sóc khách hàng chất lượng cao, Cách thức tập trung xây dựng mối quan hệ khách hàng lâu dài, Áp dụng nhiều tình huống tương tác và thực nghiệm, Phát triển các kỹ năng chăm sóc khách hàng để mang lại dịch vụ xuất sắc cho khách hàng.

Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp ( CBP™ Sales )

Chương trình “Đào tạo kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp” sẽ cung cấp và rèn luyện cho bạn: Kỹ năng về chiến lược, quy trình và động lực bán hàng. Chương trình “Đào tạo kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp” sẽ là câu trả lời cho quá trình phấn đấu của bạn. Giúp bạn đánh giá bản thân, trang bị thêm những công cụ hiệu quả phục vụ cho công việc bán hàng.

Đăng ký nhận tư vấn

Bộ phận chăm sóc khách hàng của MANA Business School sẽ liên lạc sớm với bạn để tư vấn về khóa học (mức phí tư vấn là 0đ).