Chứng chỉ liên thông đại học (L4/5)

  •  Chứng chỉ liên thông đại học do ATHE Centre cấp chuyên ngành quản trị kinh doanh
  •  Được xét duyệt vào các trường đại học tại Anh và nhiều trường đại học quốc tế khác
  •  Phù hợp với sinh viên, người đi làm muốn đi du học hoặc lấy văn bằng 2 quốc tế
1 khóa học

Liên thông Đại học quốc tế Quản trị kinh doanh (L4/5 Business Management)

Chương trình Liên thông Đại học Quốc tế chuyên ngành quản trị kinh doanh (L4/5 Business Management) bao gồm 10 học phần tương đương với 240 tín chỉ, chia theo hai cấp bậc Level 4 và Level 5, mỗi cấp bậc bao gồm 5 học phần. Sau khi hoàn thành chương trình, học viên được xét tuyển liên thông trực tiếp và chỉ cần học thêm từ 1-2 năm qua hình thức du học trực tiếp hoặc tiếp tục học trực tuyến với sự hỗ trợ từ Mana Online Business School để được cấp bằng đại học.

Đăng ký nhận tư vấn

Bộ phận chăm sóc khách hàng của MANA Business School sẽ liên lạc sớm với bạn để tư vấn về khóa học (mức phí tư vấn là 0đ).