Chứng chỉ CBP (Certified Business Professional)

  • Chứng chỉ Kinh doanh Chuyên nghiệp của Hiệp hội Kinh doanh Quốc tế, Hoa Kỳ (IBTA -International Business Training Association)
  •  Giáo trình gốc theo bản quyền của IBTA, Hoa Kỳ
  • Chứng chỉ có giá trị toàn cầu
10 khóa học

Kỹ năng chăm sóc và thấu hiểu khách hàng theo tiêu chuẩn CBP ( CBP™ Customer Services )

Chương trình “Đào tạo kỹ năng chăm sóc và thấu hiểu khách hàng” của MANA business school sẽ cung cấp :Nền tảng dịch vụ chăm sóc khách hàng chất lượng cao, Cách thức tập trung xây dựng mối quan hệ khách hàng lâu dài, Áp dụng nhiều tình huống tương tác và thực nghiệm, Phát triển các kỹ năng chăm sóc khách hàng để mang lại dịch vụ xuất sắc cho khách hàng.

Kỹ năng lãnh đạo hiệu quả theo tiêu chuẩn quốc tế ( CBP™ Leadership )

Chương trình “Đào tạo kỹ năng lãnh đạo hiệu quả” sẽ cung cấp và rèn luyện cho bạn đầy đủ các kiến thức và kỹ năng tổ chức, xây dựng đội nhóm hiệu quả.

Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh theo tiêu chuẩn CBP (CBP™ Business Communication)

Chương trình Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh theo tiêu chuẩn quốc tế (Chứng chỉ CBP) do Mana Online Business School xây dựng dựa trên giao trình gốc của Hiệp hội Đào tạo Kinh doanh Quốc tế (International Business Training Association) sẽ trang bị cho bạn toàn diện các kỹ năng cần thiết để giao tiếp trong kinh doanh bao gồm giao tiếp ngôn từ, giao tiếp phi ngôn từ, kỹ năng viết trong kinh doanh và kỹ năng thuyết trình. Sau chương trình học, bạn sẽ tham gia kì thi của IBTA để đạt chứng chỉ CBP, là một thước đo chứng minh kỹ năng giao tiếp của bạn. Chứng chỉ CBP được công nhận toàn cầu tại các tập đoàn lớn như Adidas, Nike, Motorola...

Đào tạo quản lý cấp trung ( CBP Executive )

Chương trình “Đào tạo quản lý cấp trung” của MANA business school sẽ cung cấp và rèn luyện: Đầy đủ các kiến thức quản lý, kinh doanh. Hiểu được vai trò, trách nhiệm của nhà quản lý. Phát triển kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức sắp xếp công việc hiệu quả. Có kỹ năng giải quyết và quản lý xung đột trong tổ chức. Động viên và gia tăng năng lực cho nhân viên dưới quyền, phát triển đội ngũ thành công. Kỹ năng cần có khác như giao tiếp trong kinh doanh, đàm phán.

Chứng chỉ CBP™ Quản lý dự án ( CBP Master Executive Project management )

Chứng chỉ CBP™ Quản lý dự án: Trang bị các nghiệp vụ kinh doanh với phương pháp hàng đầu và thực hành trong lĩnh vực Quản lý dự án. Chứng nhận các kỹ năng kinh doanh chuyên nghiệp trong lĩnh vực Quản lý dự án. Phấn đấu lên vị trí Project Management (Đặc biệt trong các công ty có vốn đầu tư nước ngoài).

Các nghi thức giao tiếp trong kinh doanh ( CBP™ Business Etiquette )

Chương trình “Đào tạo các nghi thức giao tiếp trong kinh doanh” của MANA business school : Giúp người học tự nhìn nhận, đánh giá và hoàn thiện khả năng giao tiếp. Nâng cao kỹ năng giao tiếp cần thiết trong kinh doanh. Làm chủ tình huống và đạt thành công trong công việc.

Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp ( CBP™ Sales )

Chương trình “Đào tạo kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp” sẽ cung cấp và rèn luyện cho bạn: Kỹ năng về chiến lược, quy trình và động lực bán hàng. Chương trình “Đào tạo kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp” sẽ là câu trả lời cho quá trình phấn đấu của bạn. Giúp bạn đánh giá bản thân, trang bị thêm những công cụ hiệu quả phục vụ cho công việc bán hàng.

Chứng chỉ CBPe Quản lý kinh doanh ( CBP Master Executive Business Management )

Chứng chỉ CBPe Quản lý kinh doanh: Chứng nhận các kỹ năng kinh doanh chuyên nghiệp trong lĩnh vực Quản lý kinh doanh. Phát triển nghề nghiệp, phát triển kỹ năng quản lý một cách chuyên nghiệp. Phấn đấu lên vị trí trưởng phòng Kinh doanh.

Chứng chỉ CBPe Công nghệ Tin học ( CBP Master Executive Computer Technology )

Chứng chỉ CBP™ Công nghệ tin học: Cung cấp các kiến thức và kỹ năng quan trọng về tin học. Kiến thức công nghệ về ứng dụng máy tính, mạng, Internet, thương mại điện tử, bảo mật,...

Chứng chỉ CBPe Du lịch và Khách sạn ( CBP Master Executive Tourism and Hospitality )

Chứng chỉ CBP™ Du lịch và Khách sạn: Cung cấp khái niệm và kỹ năng cần thiết cho việc phát triển, vận hành và duy trì ngành công nghiệp du lịch.Cách lên kế hoạch và thực hiện dự án du lịch có lợi nhuận.Bảo đảm các dự án du lịch không chỉ thành công tức thời mà còn được duy trì hoạt động lâu dài.

Đăng ký nhận tư vấn

Bộ phận chăm sóc khách hàng của MANA Business School sẽ liên lạc sớm với bạn để tư vấn về khóa học (mức phí tư vấn là 0đ).